สาระความรู้ >> ความรู้เรื่องศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

ความรู้เรื่องศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

ความรู้เรื่องศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

ศาลพระภูมิ_ศาลเจ้าที่ยังมีการเข้าใจที่ผิดพลาดมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ เพราะแบ่งเป็นสองศาลไม่ใช่ศาลเดียวกัน และความจำเป็นในการขึ้นศาลทั้งสองแบบก็ไม่เหมือนกัน และในหลาย ๆ ที่จะขึ้นพร้อมกันทั้งสองศาล

ศาลพระภูมิ คือ ศาลสำหรับพระชัยมงคลหรือปู่ชัยมงคล ซึ่งคนไทยมีความเชื่อว่า เมื่อได้กราบไหว้บูชาท่านแล้ว ท่านจะอำนวยพรให้แก่ผู้บูชาได้ ให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และอำนวยพรในเรื่องของการงาน การเรียน และการเงินต่าง ๆ ที่เรามีปัญหาและติดขัด เวลาบูชาท่านในทุกเช้าก็สามารถสวดมนต์ขอพรจากท่านได้ แต่ไม่ใช่ศาลเจ้าที่ ทั้งนี้เพราะท่านเป็นเทพ ไม่ใช่วิญญาณทั่วไปที่ประจำในแต่ละพื้นที่และเวลาไหว้ศาลพระภูมิต้องกระทำดังนี้

  • จุดธูปบูชา5ดอก
  • ถวายน้ำเปล่า
  • อาหารคาวหวานหรือผลไม้

ซึ่งในทุกๆ วันช่วงเช้าก่อนออกจากบ้าน อย่างน้อยก็ให้จุดธูปบูชาท่านและเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกครั้งในส่วนของอาหารคาวหวานและผลไม้ก็ตามสะดวก อาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละสองครั้งก็ไม่เป็นไรครับ ลักษณะของศาลจะเป็นศาลบนเสาเดียวตั้งสูงขึ้นไป

ศาลเจ้าที่ คือ ศาลที่เราตั้งไว้ให้สำหรับเจ้าที่เดิม ซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่นี้ก่อนเราจะเข้ามาอยู่อาศัยเช่นเราอาจไปซื้อที่ดินแล้วทำการปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือไปซื้อบ้านใหม่ แต่ก็มีการขึ้นศาลให้ท่าน เพื่อให้เจ้าที่เดิมที่อาศัยอยู่ในที่ดินนี้ ได้มาพักอาศัยเพื่อให้ท่านดูแลและรักษาบ้านและที่ดินแห่งนี้ต่อไปเวลาไหว้ศาลเจ้าที่ให้กระทำดังนี้

  • จุดธูปบูชา5ดอก
  • ถวายน้ำเปล่า
  • อาหารคาวหวานหรือผลไม้หรืออาจเป็นอาหารจานเดียว

ซึ่งในทุก ๆ เช้า ให้จุดธูปบูชาและเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวัน ส่วนอาหารจานเดียว ถ้าทำได้ทุกวันก็จะดีครับ เพราะเจ้าที่ยังถือว่าเป็นวิญญาณที่ยังไม่ถึงขั้นของเทพที่ทรงอาหารทิพย์ได้แล้วจึงต้องการในเรื่องของอาหารอยู่และในแต่ละอาทิตย์หรือตามสะดวก จะมีของถวายเป็นอาหารคาว-หวาน เช่นเดียวกับศาลพระภูมิก็ดีครับลักษณะของศาลจะเป็นศาลมีสี่ขารองรับ

 

ควรตั้งศาลบูชาแบบใด

1. ถ้าเราไปซื้อบ้านจัดสรรที่ในโครงการ มีครบทั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งศาลในบริเวณบ้านของเราครับเพราะจะซ้ำซ้อนกัน ก็ให้เตรียมธูปและน้ำ หรืออาหารไปไหว้ที่ศาลของหมู่บ้านแทน และแนะนำว่าในการย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่ให้เตรียมของไหว้ให้ครบพร้อมอาหารคาว-หวานไปไหว้พระภูมิและเจ้าที่ของหมู่บ้านก่อนด้วยเพื่อความเป็นศิริมงคลและในบ้านของเราก็อาจมีหิ้งพระหรือห้องพระไว้เพื่อความเป็นศิริมงคลให้ตัวบ้านเท่านี้ก็พอ

2.ถ้าในหมู่บ้านหรือในโครงการไม่มีทั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ (ซึ่งน้อยมาก อย่างน้อยจะมีศาลพระภูมิ หรือศาลพระพรหม กับศาลเจ้าที่อยู่) หรือเราไปซื้อที่ดิน และปลูกบ้านใหม่เอง ก็ให้ที่บ้านของเราต้องมีห้องพระและหิ้งพระให้เรากราบไหว้บูชาแทนศาลพระภูมิ และให้ขึ้นศาลเจ้าที่ไว้บริเวณหน้าบ้าน หรือถ้าสะดวกขึ้นทั้งสองศาลพร้อมกันไปเลยก็จะดีครับ แต่อย่าลืมว่า เมื่อตั้งศาลแล้ว ก็ควรต้องหาเวลากราบไหว้บูชาด้วยหากเห็นว่าเราไม่มีเวลา หรือไม่สะดวกในการกราบไหว้บูชา ก็อย่าตั้งศาลเลยครับ ให้ไปสวดบูชาที่ห้องพระหรือหิ้งพระเราแทน เพราะการตั้งศาลแล้วยังไม่มีเวลากราบไหว้บูชาปล่อยปละละเลยจะให้โทษมากกว่าดี

3. ในส่วนของศาลเจ้าที่แบบจีนหรือตี่จู่เอี๊ย ถ้ามีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลเจ้าที่ซ้ำซ้อนกันขึ้น แค่มีห้องพระหรือหิ้งพระให้กราบไหว้บูชาไม่ต้องขึ้นศาลพระภูมิก็ได้

ขอขอบคุณ บทความจาก : อาจารย์ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ

thai_art

รวมศิลป์ ศาลพระภูมิ จำหน่าย : ศาลพระพรหม, ศาลพระภูมิ, ศาลเจ้าที่, ศาลจิ๋ว สำหรับตกแต่งบ้าน, อุปกรณ์ตกแต่งศาล, และน้ำพุ ตุ๊กตาปูน

สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-156-8329, 089-217-5886, 081-924-0578 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อส่งอีเมล์สอบถาม หรือดูแผนที่มาร้าน

thai_art2