สาระความรู้ >> พระภูมิมีทั้งหมด มี 9 องค์

พระภูมิมีทั้งหมด มี 9 องค์

เจว็ดเรื่องของพระภูมิเจ้าที่เป็นคติทางพราหมณ์ พระภูมิมีทั้งหมด มี 9 องค์
๑.พระชัยมงคล ครองเคหะสถานบ้านเรือนและร้านต่าง ๆ
๒.พระนครราช ครองประตู ป้อมค่าย หอรบ บันได
๓.พระเทเพล ครองคอกสัตว์ต่าง ๆ
๔.พระชัยสพ ครองเสบียงคลัง? ยุ้งฉาง
๕.พระคนธรรพ์ ครองโรงพิธีแต่งงาน เรือนหอ
๖.พระธรรมโหรา ครองเรือกสวนไร่นา
๗.พระเทวะเถระวัยทัต ครองวัดวาอาราม ปูชนียสถาน
๘.พระธรรมมิคกะราช ครองพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ
๙.พระทาษธารา ครองห้วย หนอง คลอง บึง บ่อ ลำธารส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านทั่วไป จะเป้นพระชัยมงคล เครื่องสังเวยจัดได้ 2 รูปแบบ คือเครื่องคาวและ จะมังสวิรัต

สำหรับการจุดธูปนั้น มีคติความเชื่อเรื่องของการจุดธูป ที่ยึดถือและสืบทอดเป็นประเพณีนิยมกันมานานแล้ว จำนวนธูปที่จุด แบ่งได้ดังนี้

ธูป 1 ดอก ใช้ไหว้วิญญาณภาคพื้นที่ไม่ใช่ขึ้นชั้นเทพ เช่นไหว้บรรพบุรุษ ไหว้ศพ เจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือน
ธูป 2 ดอก เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการปักธูปบนอาหาร
ธูป 3 ดอก ใช้บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ธูป 4 ดอก ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป 5 ดอก บูชาพระรัตนตรัย คุณบิดา คุณมารดา และคุณครูบาอาจารย์
ธูป 6 ดอก เกี่ยวข้องกับกำลังธาตุไฟ (คนที่เกิดวันอาทิตย์) ใช้สวดเสริมดวงชะตา
ธูป 7 ดอก เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่) ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
ธูป 8 ดอก เกี่ยวข้องกับการเสริมดวงและบางศาสตร์ถือเป็นการบูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู
ธูป 9 ดอก ใช้สักการะบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรืออรุขะเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ
ธูป 10 ดอก เกี่ยวข้องกับการเสริมดวงชะตา
ธูป 11 ดอก เกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูง
ธูป 12 ดอก เป็นการบูชาพระราหู (คนที่เกิดวันพุธกลางคืน) ใช้ในการเสริมดวง
ธูป 14 ดอก ใช้บูชาคุณพระสงฆ์ เช่นการจุดบูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์
ธูป 16 ดอก บูชาเทพชั้นสูง เช่นบูชาพระพรหม และบางข้อมูลใช้ บวงสรวง หรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
ธูป 19 ดอก การจุดบูชาครูและการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป 20 ดอก เกี่ยวข้องกับการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป 21 ดอก ใช้บูชาแม่พระธรณี (ใช้ในพิธีกรรมเบิกพระแม่ธรณี) และสวดเสริมดวงชะตา
ธูป 38 ดอก เป็นการบูชาพระธรรม
ธูป 39 ดอก บูชาพระแม่โพสพ
ธูป 56 ดอก บูชาคุณพระพุทธเจ้า
ธูป 108 ดอก ใช้ประกอบพิธีกรรม สวดเสริมดวงชะตา ถือเป็นการบูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

ขอขอบคุณที่มาจาก http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=295796.0#.UZTOSbXIb8R?

thai_art

รวมศิลป์ ศาลพระภูมิ จำหน่าย : ศาลพระพรหม, ศาลพระภูมิ, ศาลเจ้าที่, ศาลจิ๋ว สำหรับตกแต่งบ้าน, อุปกรณ์ตกแต่งศาล, และน้ำพุ ตุ๊กตาปูน

สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-156-8329, 089-217-5886, 081-924-0578 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อส่งอีเมล์สอบถาม หรือดูแผนที่มาร้าน

thai_art2