Author Archives: admin

ผลไม้มงคล ที่ควรนำมาไหว้ทำพิธีเพื่อเสริมศิริมงคล

ลำไย หมายถึง ความรัก ความหวานฉ่ำความสุข ลิ้นจี่ หมายถึง ความเป็นศิริมงคล สับปะรด หมายถึง การมีสายตาก้าวไกล มีความรอบรู้ กล้วย หมายถึง การให้มีลูกหลานมากๆ ทุเรียน หมายถึง ความฉลาดหลักแหลม การรู้เท่าทันผู้อื่น สาลี่ หมายถึง การรักษาคุณงามความดี เหมือนเกลือรักษาความเค็ม องุ่น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งการงานและชีวิตครอบครัว แอปเปิ้ล หมายถึง การมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงอายุยืนยาว ส้ม หมายถึง การมีโชคลาภ ประสพแต่สิ่งดีๆในชีวิต ทับทิม หมายถึง การให้มีลูกชายมากๆ ขนุน หมายถึง ไม่ว่าจะทำอะไร …
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged , | Leave a comment

ผลไม้ที่ไม่ควร! นำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะความหมายไม่มงคล

ผลไม้ที่ไม่ควรนำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีดังนี้ ละมุด : เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักไม่โดดเด่น ปิดๆ ซ่อนๆ มังคุด : เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่ได้ดีเท่าที่ควร ไปไม่ถึงที่สุด มันกุด ๆ ด้วน ๆ ไม่โดดเด่น พุทรา : เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วดีในช่วงแรกๆ ช่วงหลังๆ ซาซา   มะเฟือง : เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักฝืดเคือง ไม่อะไรก็อะไร สักอย่าง มะไฟ : เชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักต้อง เร่งๆ รีบๆ เหมือนไฟลน ไม่ได้คุณภาพ   …
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged , | Leave a comment

“ศาลพระภูมิ”ขายสิ่งยึดเหนี่ยว หนึ่งในธุรกิจที่โตสวนกระแส”

สิ่งยึดเหนี่ยวและพึ่งพาได้ในช่วงนี้ของกลุ่มเราชาวพุทธ ก็คือการเข้าวัดทำบุญ กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ ก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง รวมถึง ศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์ที่อยู่คู่บ้านคนไทย
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged , , , , , , | Leave a comment

การตั้งศาลพระภูมิ – เจ้าที่ หรือศาลอื่นช่วงเข้าพรรษา

เจ้าที่ หรือศาลอื่นนั้น ตามที่อาจารย์ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ไม่มีข้อห้ามในการตั้งศาล มีแต่ว่าการตั้งศาล ต้องดูวันที่จะตั้งศาลเช่น เดือน ๙ ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เป็นต้น ไม่ได้มีข้อห้ามว่า เข้าพรรษา
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged , , | Leave a comment

ผู้ประกอบพิธีกรรมและส่วนประกอบการตั้งศาล

ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Leave a comment

ลักษณะของ ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

ลักษณะของศาลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ศาล พรหม – เทพ – เทพารักษ์
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Leave a comment

วันและเวลา ฤกษ์ตั้งศาลอันเป็นมงคล

วันและเวลา ฤกษ์ตั้งศาล มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิ์ผลในทางมงคล แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป วันต่อไปนี้ถือเป็นวันที่เป็นมงคลฤกษ์
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Leave a comment

การบูชาพระพรหม

แท่น หรือ หิ้งบูชา ถ้าองค์เทวรูปมีขนาดใหญ่ ควรสร้างเป็นศาลอยู่นอกอาคาร แต่ถ้ามีขนาดไม่เกิด 1 ศอกสามารถประดิษฐานในบ้านได้และเนื่องจากพระพรหมมี 4 พระพักต์ การจัดวางเทวรูปในบ้านจึงไม่ควรให้พระพักต์ใดพระพักต์หนึ่งหันไปชิดผนังมากเกินไป ควรเว้นระยะออกมาจากผนังพอสมควร ถ้าเป็นเทวาลัยหรือศาลนอกบ้าน จะต้องเป็นเทวาลัยที่เปิดออกทั้ง 4 ทิศ
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged | Leave a comment

พระพรหม มหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์

พระพรหม คือ พระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน พระพรหมจึงเป็นผู้รู้ความเคลื่อนไหวของสรรพชีวิต
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged | Leave a comment

เจว็ดในศาลพระภูมิ

เป็นตัวแทนของพระชัยมงคล เป็นสิ่งที่คู่กับศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ถึง ความเหมือนและความแตกต่างอย่างหนึ่งของศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ กับศาลอื่นๆ ในสมัยโบราณเจว็ดจะทำมาจากไม้ หรือดินปั้นคล้ายแผ่นเสมา แต่ในปัจจุบันทำมาจากแผ่นทองเหลือง หล่อเป็นรูปลอยองค์ รูปทรงถอดแบบให้คล้ายคลึงกับเทวดา ในมือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือสมุด ซี่งการถือสมุด ในคติความเชื่อแบบเก่าเชื่อกันว่า สมุดเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญา และยังหมายความถึงความรอบรู้ช่องทางการประกอบสัมมาอาชีพ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged | Leave a comment