Tag Archives: เจว็ด

เจว็ดในศาลพระภูมิ

เป็นตัวแทนของพระชัยมงคล เป็นสิ่งที่คู่กับศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ถึง ความเหมือนและความแตกต่างอย่างหนึ่งของศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ กับศาลอื่นๆ ในสมัยโบราณเจว็ดจะทำมาจากไม้ หรือดินปั้นคล้ายแผ่นเสมา แต่ในปัจจุบันทำมาจากแผ่นทองเหลือง หล่อเป็นรูปลอยองค์ รูปทรงถอดแบบให้คล้ายคลึงกับเทวดา ในมือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือสมุด ซี่งการถือสมุด ในคติความเชื่อแบบเก่าเชื่อกันว่า สมุดเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญา และยังหมายความถึงความรอบรู้ช่องทางการประกอบสัมมาอาชีพ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged | Leave a comment

เครื่องประกอบพิธีตั้งศาล

ในการตั้งศาลพระภูมิประจำเคหสถานบ้านเรือน ต้องมีการเตรียมข้าวของต่างๆ เพื่อประกอบในพิธีให้ถูกต้องเป็นไปตามตำรา
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged , , , , , , , | Leave a comment